På nett igjen

Omsider har vi begynt å legge om nettsidene fra Frontpage til WordPress!
Tok bare 5-6 år 🙂