Om Jahren.no

Jahren er ei grend som består av 3 småbruk på vestsiden av Tyrifjorden, nord for Vikersund. På Jahren finner du også Gapahuken,  Gildehallen, Jahrentangen og Stall Jahren. Det drives med forskjellige hobbyer og aktiviteter, – med og uten dyr.

Vi produserer eget høy til dyra, – og hesjer for å få best mulig kvalitet.